کارگاه تخصصی؛ زمان 20 اسفند، امفی تئاتر علوم انسانی ساعت 13_15؛ مدرس: جناب اقای دکتر جعفری

همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاهها

آنجا که امید جوانه می زند، محال سر تسلیم فرود می آورد

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه عضو می پذیرد

حتی زمانی که فکر می کنیم بهترین تصمیم را گرفته ایم، از مشاوره بی نیاز نیستیم

زندگی را طی کن، و آنگاه که بر بلندترین قله هایش رسیدی لبخند خود را نثار سنگ ریزه هایی کن که پایت را خاراندند

همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاهها

    news not found

برای دریافت اینجا را کلیک کنید

برای دریافت اینجا را کلیک کنید

براي دريافت اينجا را كليك كنيد

براي دريافت اينجا كليك كنيد.