برگزار شد

حتی زمانی که فکر می کنیم بهترین تصمیم را گرفته ایم، از مشاوره بی نیاز نیستیم

برگزار شد

زندگی را طی کن، و آنگاه که بر بلندترین قله هایش رسیدی لبخند خود را نثار سنگ ریزه هایی کن که پایت را خاراندند

آنجا که امید جوانه می زند، محال سر تسلیم فرود می آورد

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه عضو می پذیرد

    news not found

برای دریافت فایل تصویری کلیک کنید

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید

برای دریافت اینجا را کلیک کنید

برای دریافت اینجا را کلیک کنید