زندگی را طی کن، و آنگاه که بر بلندترین قله هایش رسیدی لبخند خود را نثار سنگ ریزه هایی کن که پایت را خاراندند

آنجا که امید جوانه می زند، محال سر تسلیم فرود می آورد

    news not found

مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند
1399/5/15
نشست سالانه
1399/2/12
بازدید
1399/3/12
برگزار شد
1398/9/11

 مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند:

کارگاههای آنلاین روانشناسی. 

 

 

**جهت ثبت نام دانشجویان در کارگاه آموزشی نیاز به موارد زیر می باشد:

1-نام و نام خانوادگی

2-شماره دانشجویی

3- رشته و مقطع تحصیلی

4- پرکردن فرم نظر خواهی در پایان کارگاه

5- انتخاب کارگاه مورد نظر جهت ثبت نام دانشجو

رمز عبور دانشجو: 1300

 

برای دریافت عناوین کارگاه بر روی لینک کلیک کنید.

برای ورود به صفحه کارگاه بر روی لینک کلیک کیند. 

برای دریافت فرم نظر سنجی بر روی لینک کلیک کنید.