معرفی کانون همیاران سلامت روان

پیرو تدابیر و برنامه‌های پیش روی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دیگر نهادها و سازمانهای مربوط به حوزه موسسات عالی و سلامت روان کشور کانون‌هایی تحت عنوان "کانون همیاران سلامت روان" در سراسر دانشگاه‌های کشور شکل گرفته است که دانشگاه مازندران نیز در این حرکت داوطلبانه و همیارانه شرکت نموده است.

بدینسان به اطلاع میرساند که با حمایت مرکز مشاوره دانشگاه به ریاست سرکار خانم دکتر هاشمی و با همت اعضای  شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان دانشگاه مازندران و با یاری سایر دانشجویان در صدد آن هستیم تا هرچه بیشتر به بحث و فعالیت در باب سلامت روان دانشجویان بپردازیم تا موانعی را که سدی بر تعامل بین دانشجو و مرکز مشاوره  دانشگاه است برداریم تا با روانی هرچه سالمتر و شادتر در راه تحقق اهداف خود در مسیر علم و دانش گام نهیم.

 در متن ذیل مواردی چند از اهداف این کانون ذکر شده است:

 

  • انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان نیازمند
  • مشارکت در تصمیم گیری و ترویج روحیه ی کار و تلاش داوطلبانه
  •  کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدف های مرکز مشاوره
  • تقویت روحیه انسان دوستی و نوعدوستی
  • فراگیری آئین دوستی و مصاحبت؛ پرهیز از تندی و خشونت در بین جوانان
  • تقویت روحیه‌ی شور و نشاط و تمرین مشارکت اجتماعی
  • هویت بخشی به فعالیت های داوطلبانه
  •  ارتقاء سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی دانشگاه، کمک در توانمندسازی و آماده سازی دانشجویان
  •  ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی


اعضای شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روانرشته تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

روانشناسی

دبیر

کوثر چلاری

1

روانشناسی

عضو اصلی

سیدمحمدتقی حسینی

2

روانشناسی

عضو اصلی

محمدرضا هادی امید

3

روانشناسی

عضو اصلی

مارال مهدوی

4

روانشناسی

عضو اصلی

کیانا وفایی

5

روانشناسی

علی البدل

رویا احمدی

6

روانشناسی

علی البدل

فاطمه غلامی

7