ایام هفته

 

مشاوران مرکز

 

ساعت حضور مشاوران

 

حوزه کاری  مشاوران

 

مدرک تحصیلی مشاوران

 

 

 

شنبه

 

آقای میرزاپور

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی)  و اختلالات شخصیت

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

خانم اوصیاء

9-14

عاطفی- خانوادگی-ازدواج-ارتباطی - سایر اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خانم دکترباعزت

12-10

توجه ،تمرکز ،یادگیری،اظطراب، ارتباطی و ازدواج

دکتری روانشناسی  عمومی

خانم رضایی

14-9

خانوادگی، مسائل مذهبی و شرعی

کارشناسی ارشد حوزه علمیه) محل فعالیت نهاد)

حجت الاسلام  آقای  یزدانی

14-9

خانوادگی، مسائل مذهبی و شرعی

دکتری درس خارج فقه) محل فعالیت نهاد)

 

 

یکشنبه

آقای دکتر جعفری

14-8

ارتباط بین فردی-ازدواج-خانوادگی شکست عاطفی - اضطراب، استرس ، مهارت های زندگی و سایر مشکلات

دکترای روانشناسی عمومی

آقای دکتر  مهاجری

8:30-10:30

درمان دارویی

متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک)

خانم مبلغ الاسلام

14-9

عاطفی- ازدواج- ارتباطی و خانوادگی - اضطراب، استرس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خانم رضایی

14-9

خانوادگی، مسائل مذهبی و شرعی

کارشناسی ارشد حوزه علمیه ) محل فعالیت نهاد)

حجت الاسلام   آقای یزدانی

14-9

خانوادگی، مسائل مذهبی و شرعی

دکتری درس خارج  فقه) محل فعالیت نهاد)

 

 

دوشنبه

خانم عباسی

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی  سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

آقای اکبری

14-9

مشاوره تحصیلی، سازگاری- روابط بین فردی ازدواج- خانوادگی و مهارت های زندگی

 

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

خانم  دکترکاظمی

10-8

15-12

امور وب سایت

برنامه ریزی تحصیلی-  یادگیری  و تمرکز

دکتری روانشناسی تربیتی

 

خانم رضایی

14-9

خانوادگی، مسائل مذهبی و شرعی

کارشناسی ارشد حوزه علمیه ) محل فعالیت نهاد)

 

حجت الاسلام  آقای  یزدانی

14-9

خانوادگی، مسائل مذهبی و شرعی

دکتری درس خارج فقه) محل فعالیت نهاد)

 

 

سه شنبه

خانم عباسی

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی  -سایر مشکلات و اختلالات)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

خانم دادخواه

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی –– فوبی)  و اختلالات شخصیت

دانشجوی دکتری  روانشناسی سلامت

 

چهارشنبه

خانم اقبالی

14-9

عاطفی - -ازدواج- ارتباطی و خانوادگی اضطراب-استرس  و  مهارت های زندگی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

خانم اصلی پور

14-9

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب،- استرس

دانشجوی دکتری روانشناسی