مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند
کارگاههای آنلاین روانشناسی
کارگاههای آنلاین
 ١٠:١٩ - 1399/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
کافه گفتگو
جلسه پرسش و پاسخ در دانشکده فنی
پرسش و پاسخ
 ٢٢:٤٨ - 1399/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید
هفته رویش
هفته رویش
 ٢٢:٢٨ - 1399/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست سالانه
نشست سالانه یلدا
یلدا
 ٢٢:٤١ - 1399/02/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزار شد
طرح یاری گران زندگی ویژه دانشجویان
طرح یاری گران زندگی
 ١٣:٣٠ - 1398/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>