طرح جهانی دانشگاههای عاری از دخانیات

 

 

"آیا می دانستید طرح دانشگاه عاری از دخانیات، یک طرح جهانیست"

 

Tobacco Free Colleges and Universities(Last Updated: July 26, 2017)

Are you looking for a college or university completely free of tobacco?

The American Lung Association can help. We maintain a national list of colleges and universities prohibiting tobacco use everywhere on campus.

Tobacco-free policies are a growing trend on college campuses across the United States. Today there are approximately 477 colleges and universities that are 100% tobacco-free, and more join the list every year! This list originated with the American Lung Association in Oregon, and has now gone national.

 

 

ما در کجا قرار داریم؟؟

 

                                                                        

در کنار شما، در حال پیوستن به جمع دانشگاههای عاری از دخانیات جهان هستیم. همراه ما در این طرح باشید